כלים של משתמש

כלים של אתר


סגנון-מלחין: בארוק גרמני: י. שיקארד: 24 סונטות אופוס 30

Schickhardt, Johann Christian

L'Alphabet de la Musique, Op.30

Here

סגנון-מלחין/ בארוק גרמני/ י. שיקארד/ 24 סונטות אופוס 30.txt · מועד השינוי האחרון: 2021/01/08 16:38 על ידי drora