כלים של משתמש

כלים של אתר


סגנון-מלחין: מוסיקה ישראלית: חיים קירש: אין כירושלים - סולו - ס

קירש: אין כירושלים

מילים: אברהם ברוידס לחן: חיים קירש כתיבה: 6.7.1955

אין כירושלים קרית חוזים ואל. אחת ירושלים - צור קודש ישראל.

אין כירושלים תפארת עם ועם. אחת ירושלים - ליבנו לה יפעם.

אין כירושלים אם כל הנידחים. אחת ירושלים - סולם אל נצחים.

אין כירושלים שיר פלא נעלם, אחת ירושלים - שלנו עד עולם.

סגנון-מלחין/ מוסיקה ישראלית/ חיים קירש/ אין כירושלים - סולו - ס.txt · מועד השינוי האחרון: 2018/12/15 14:25 על ידי drora